Politika ljubavi i borbe // predavanje Jelene Petrović

Jelena Petrović
26. 06. 2019. - 26. 06. 2019.
Centar za ženske studije, Dolac 8
Predavanje će se održati u 19:00 sati u Centru za ženske studije,
Dolac 8

Od društvene imaginacije do političke artikulacije //

Društveno i političko shvaćanje ljubavi osnova su svake emancipacije koja se hvata u koštac sa patrijarhatom i kapitalizmom, naročito kada je riječ o braku, porodici, zatim ženskom tijelu, radu i javnom životu. Drugim riječima, društvena reprodukcija i materijalni uslovi svakodnevnice u svim svojim političkim, ekonomskim, kognitivnim, psihološkim i drugim pojavnim oblicima govore o tome da je ljubav u suštini feminističko pitanje. Jugoslovenske autorice iz međuratnog perioda (poput Marije Kokalj-Željeznove, Milke Žicine, Julke Hlapec Đorđević, Fedy Martinčić, Ljudmile Pivko i dr.) pokazale su koliko su politike afekta, društvenih imaginacija i emancipacijskih borbi bile važne ne samo za angažirano žensko autorstvo dvadesetih i tridesetih godina 20. stoljeća, već i za radikalnu promjenu društvene svakodnevice. Ženska borba protiv ustaljenih odnosa moći i depolitiziranih emocija, pokrenula je još tada niz pitanja čiji su odgovori vodili ka kasnijoj revolucionarnoj promjeni društva naročito po pitanju položaja žena. Kroz predavanje o ženskom autorstvu u Jugoslaviji između dva svjetska rata predstavit će se manje poznati, a ipak jako važni primjeri politike ljubavi i borbe koja se paralelno gradila na svim frontovima od kuće do posla.

Jelena Petrović

 

Više o predavanju ovdje.

Intervju s Barbarom Blasin ovdje.

Snimka s predavanja ovdje.

O autoru

Jelena Petrović je feministkinja, teoreticarka umjetnosti, istraživačica književnosti i društva, kustosica i (ko)autorica tekstova, publikacija, umjetničkih događaja, izložbi i projekata koje se bave (post)jugoslovenskim prostorom, njegovom feminističkom istorijom, umetničkim geografijama, politikama pripadanja u pravcu novih epistemoloških modela proizvodnje i angažovanja znanja. Doktorirala je na Fakultetu za postdiplomske humanističke studije Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) u Ljubljani (2009). U periodu od 2009 do 2014. bila je članica umetničko-teorijske Grupe Spomenik. Pored raznih gostujućih predavanja (UNAM, Meksiko; ISH Ljubljana, ZHdK Zirih; KHIB, Bergen; FPN, Beograd i drugih), osnovala je kurs o feminističkom kuriranju savremene umetnosti na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna u Ljubljani u okviru koga je predavala od 2014. do 2017. godine. Na Akademiji likovnih umetnosti u Beču u okviru gostujuće profesure o umjetničkim istorijama Centralne i Jugoistočne Evrope predavala je o teoriji i (kontra)istoriji postjugoslovenskih umjetničkih praksi (2015-2017). Suosnivačica i članica feminsitičke kustoske grupe Red Min(e)d (2011) sa kojom je napravila niz izložbi u okviru dugogodišnjeg projekta Living Archive (redmined.org). Autorka je knjige Women's Authorship in Interwar Yugoslavia. The Politics of Love and Struggle (Palgrave Macmillan, 2018). Radi na Institutu za umetničku teoriju i kulturne studije (Akademija likovnih umetnosti, Beč) kao istraživačica i voditeljica FWF/Elise Richter projekta pod nazivom Umetničke geografije: politika pripadanja (2019-2023).